Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Apstiprināts Lūznavas pagasta pārvaldes 2018.gada budžets!

Prezentacija 2018.gada 25. janvārī Rēzeknes novada domes ārkārtas sēdē deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2018. gadam. Rūpīgi strādājot, pašvaldības budžetu izdevies sabalansēt. Pašvaldības budžetu pamatbudžeta ieņēmumi 30197731 EUR, savukārt izdevumi – paredzēti 33100731 EUR apmērā.

Gremošanas sistēmas slimību profilakses pētījums GISTAR

Izmanto iespēju pārbaudīt veselību bez maksas!
Aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties pētījuma projektā, var piedalīties iedzīvotāji vecumā no 40 līdz 64 gadiem(ieskaitot).
Uz pētījumu centru cilvēkam jāierodas tukšā dūšā, procedūra ilgst apmēram 40 minūtes.
Vispirms reģistratore izstāsta dalībniekam par pētījumu, tiek veikta anketēšana, lai uzzinātu par dalībnieka dzīvesveidu, saslimšanām un ēšanas paradumiem, tiek veikti dažādi mērījumi un paņemtas analīzes.
Iedzīvotāji pētījuma centrā var vērsties paši, piezvanot pa telefonu 26151499.
Pētījuma norises vieta: Rēzekne, Zemnieku iela 16a (blakus slimnīcai, 2.stāvs)
Reģistrācija pa tālruni 26151499.
Darba laiks darba dienās no 07.00 līdz 13.00.

Izsludināts konkurss uz grāmatveža amatu Lūznavas pagasta pārvaldē

te ir darbs

Rēzeknes novada pašvaldības
Lūznavas pagasta pārvalde aicina darbā grāmatvedi.

Darbs uz noteiktu laiku (līdz 01.06.2018.).
Likme: 0,75 (30 stundas nedēļā)
Bruto alga: 400 Eur.

Grāmatveža pienākumi:
1. veikt grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības iekšējiem normatīvajiem dokumentiem;
2. veikt naudas, preču , materiālo vērtību pareizu un savlaicīgu uzskaiti, dokumentu pareizu noformēšanu un šo līdzekļu aprites operāciju precīzu atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē;
3. veikt primārās grāmatvedības dokumentācijas pieņemšanu un kontroli;
4. nodrošināt dokumentu noformēšanas likumību, savlaicīgumu un pareizību,
5. nodrošināt darba samaksas norēķinus, pareizu nodokļu un nodevu aprēķināšanu un ieskaitīšanu budžetā, izmantojot G-VEDIS algu aprēķina moduli ALGAS,
6. veikt skaidras naudas operāciju uzskaiti:

Par ceļu tīrīšanu Lūznavas pagastā

Biežās laika apstākļu maiņas dēļ ceļu tīrīšanas darbi iespējams netiek pamanīti, bet Lūznavas pagasta pārvalde aktīvi strādā un tīra piesnigušos ceļus un uztur tos, kas reģistrēti autoceļu reģistrā, atbilstoši uzturēšanas klases prasībām. Lūdzam būt iecietīgiem un saprotošiem!
Servitūta ceļi un jauktā statusa kopīpašumi ir teju katrā pagastā. Lūznavas pagasta pārvalde drīkst tīrīt tikai pašvaldības autoceļus un nevar atļauties tīrīt servitūta ceļus, jo tie ir privātīpašumi. Valsts ieņēmumu dienests un Valsts kontrole sodīs pagasta pārvaldi, ja ceļu uzturēšanā parādīsies lieki kilometri, kas nobraukti, tīrot servitūta ceļus, vai jauktā statusa kopīpašumus.
Lūznavas pagasta pārvaldes traktortehnika iegādāta par autoceļu fonda līdzekļiem, līdz ar to, arī pakalpojumus (tīrīt piesnigušus servitūta ceļus, vai appļaut servitūta ceļa malas utt.) iedzīvotājiem sniegt nedrīkstam, jo ceļu fonda līdzekļi ir iezīmēti speciālam mērķim (pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai), tas ir traktora un lāpstas iegādei. Ja tas tiks darīts un to konstatēs kontrolējošās institūcijas (LR Satiksmes ministrija, VAS "Latvijas valsts ceļi" vai Valsts kontrole), pagasta pārvaldei būs jāatjauno iztērētie līdzekļi autoceļu fondā no pamatbudžeta. Respektīvi tas tiks uzskatīts par pārkāpumu.
Mājas robežu plāni ir publiski pieejami Valsts datu bāzēs (www.kadastrs.lv). Savukārt, katra īpašnieka domājamā daļa ir noteikta Zemesgrāmatas aktā vai apliecībā, arī Pirkuma līgumā. Īpašniekam vai viņa ģimenes loceklim tikai jāapskata savi dokumenti un kopīpašuma daļu daudzdzīvokļu mājā reāli nevar atdalīt, cik ļoti arī gribētos. 

Ja vēlaties, lai servitūta ceļš, vai daudzdzīvokļu mājas pagalms, jeb jauktā statusa kopīpašums būtu iztīrīts no sniega, tad Jums jāgriežas pie kāda, kas šos pakalpojumu par maksu varētu Jums sniegt.