Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Par nekustamā īpašuma „Pils parks 1” Rēzeknes novada Lūznavas pagastā ar kadastra Nr.7868 002 0472 pārdošanu mutiskā izsolē

Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvalde mutiskā izsolē pārdodot nekustamo īpašuma „Pils parks 1”, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads ar kadastra numuru 7868 002 0472.
Izsoles laiks un vieta - 2018.gada 3.aprīlis, plkst.14.00 Lūznavas pagasta pārvaldes telpās Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads.
Izsolāmā nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta – „Pils parks 1”, Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts.
Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – EUR 2944,00 (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri euro, 00 centi).

IZSOLES NOTEIKUMI

Aicinām Lūznavas pagasta iedzīvotājus uz kopsapulci

2017.gada 15.martā plkst.15.00 Lūznavas pagasta zālē notiks IEDZĪVOTĀJU KOPSAPULCE.
Sapulces laikā:
• Lūznavas pagasta pārvaldes atskaite par padarīto 2017.gadā.
• Iepazīstināšana ar 2018.gada Lūznavas pagasta pārvaldes budžetu.
• Iedzīvotājiem būs iespēja uzdot jautājumus gan Lūznavas pagasta pārvaldes darbiniekiem, gan Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvjiem.

Lūznavas pagasta bibliotēkas pasākumu plāns februāra mēnesī

Biblioteka1. No 08.02. Jauno grāmatu diena.
2. 01.02-28.02 Izstāde “Personālijas.” Lasīšanas maratons “100 lasītākās grāmatas par Latviju (Latvijai-100).”
3. 19.02-23.02 Preses apskats “Kas jauns?”
4. 26.02 Izstāde “Ž. Verna varoņu piedzīvojumi (Ž. Vernam-190).” Bērniem 5.-9.kl.