Maltas apvienības pārvaldes kontakti

MA3
Maltas apvienības pārvalde (turpmāk MAP)
Reģistrācijas Nr. 40900027426
Juridiskā adrese: Brīvības iela 6, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630
Banka: AS “Swedbank”
SWIFT kods: HABALV22
Konta Nr.: LV08HABA0551046064203
E-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

 

Maltas apvienības pārvaldes vadītājs- Edgars Blinovs, mob.: 27870687, e-pasts: edgars.blinovs@malta.lv

MAP vietnieks saimnieciskajos jautājumos - Gatis Pučka, mob. 20221846, gatis.pucka@malta.lv

MAP vietnieks plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumos - Jānis Šaudiņš, mob. 27865465, e-pasts: janis.saudins@malta.lv

MAP vecākā lietvede - Ineta Skudra, tālr. 64621401, e-pasts: ineta.skudra@malta.lv

Galvenā grāmatvede - Janīna Otikova, t. 64634368, e-pasts: janina.otikova@malta.lv

Galvenās grāmatvedes vietniece- Jevģēnija Grišuļonoka, t. 64644844, e-pasts: jevgenija.grisulonoka@rezeknesnovads.lv

MAP ceļu būvtenhniķis- Rihards Litke, mob. 26620385, e-pasts: rihards.litke@malta.lv