Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Par platību maksājumu iesniegšanu

LADLai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (LAD ALRLP), 27.aprīlī no plkst.9.00 Lūznavas pagasta pārvaldes zālē iedzīvotājiem sniegs klātienē konsultācijas un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski (klientam līdzi jāņem Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotājvārds un parole).
Jautājumu un neskaidrību gadījumā LAD ALRPL kontaktpersona - Marina Sumarokova – tālr.: 26464739.

Paziņojums

Koncerts "Pavasara čalas" 12.03.2017 Lūznavā tiek atcelts uz nenoteiktu laiku. Atvainojamies par sagādāto vilšanos. Sekojiet afišām.

Marija Gudele
Kultūras pasākumu organizatore
Lūznavas pagastā
gudelemarija@inbox.lv

Šķirosim atkritumus!

DSC 34522017.gada 28.februārī Lūznavas pagasta zālē notika iedzīvotāju informatīvā sanāksme par atkritumu šķirošanu. Sanāksmi organizēja Lūznavas pagasta pārvalde. Sanākmes laikā SIA ALAAS pārstāvji gan teorētiski, gan praktiski informēja pagasta iedzīvotājus par atkritumu šķirošanas lietderību un kā pareizi šķirot atkritumus.

Kā tad pareizi šķirot atkritumus?

Atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties. Parasti atkritumus veido nevajadzīgi priekšmeti vai to daļas, pārtikas produktu iepakojumi, ēdienu atliekas utt.
Taču ne visi atkritumu ir tikai atkritumi, lielu daļu atkritumu var sašķirot, lai pēc tam pārstrādātu un ražotu jaunas lietas. Tas nav vienīgais iemesls, kāpēc atkritumi ir jāšķiro. Nozīmīgs ir arī fakts, ka šķirojot tiek taupīti dabas resursi, netiek piesārņota apkārtējā vide, līdz ar to netiek radīti draudi cilvēku veselībai.

Lūznavas pagasta autoceļu saraksts uz kuriem tiek ieviests maksimālais masas ierobežojums no 2017.gada 1.marta

Celjsh VezcosnaNo 2017.g. 1.marta uz Lūznavas pagasta autoceļiem tiek ieviests maksimālais masas ierobežojums.
Transportlīdzekļu sezonālā maksimālās masas ierobežojumu ieviešana pašvaldības autoceļos ir piespiedu pasākums, kas ļauj novērst šo ceļu masveida sabrukumu pavasara atkušņa laikā un arī vēlāk rudenī, kad, ceļa segai pārmitrinoties, samazinās tās nestspēja. Īpaši krasi nestspēja samazinās ekspluatācijas laiku nokalpojušām segām un ceļu posmiem, kuru pamatne ir mālaina un putekļaina grunts.