Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Par LAD platību maksājumiem

Lauku atbalsta dienesta izbraukuma konsultācijas Maltas apvienības pagastos par platību maksājumiem 2024.gadā:

Pagasts

Vieta

Datums/Laiks

Feimaņi

Feimaņu bibliotēkā

30.04. pl.9.00.

Lūznava

Lūznavas bibliotēkā

25.04. pl.9.00.

Malta

Maltas bibliotēkā

25.04. pl.9.00.

Silmala

Gornicas bibliotēkā

22.04. pl.9.00.

Kruķu bibliotēkā

13.05. pl.9.00.

Inese Karaļkova
Eiropas Savienības Tiešo maksājumu daļas vadītāja
Lauku atbalsta dienests Austrumlatgales RLP
Brāļu Skrindu iela 11, Rēzekne, LV-4601
+371 26196820
inese.karalkova@lad.gov.lv
www.lad.gov.lv

Iedzīvotāju sapulces Maltas apvienībā

IMG 0731

Maltas apvienības pārvalde aicina iedzīvotājus uz sapulcēm:

8. aprīlī – Feimaņu pagastā (Feimaņu kultūras namā plkst. 17.00).
9. aprīlī – Lūznavas pagastā (Lūznavas zālē plkst. 17.00).
10. aprīlī – Maltas pagastā (Maltas kultūras namā plkst. 17.00).
11. aprīlī – Ozolaines pagastā (Ozolaines tautas namā Bekšos plkst. 17.00).
12. aprīlī – Silmalas pagastā (Silmalas kultūras namā Gorņicā plkst. 17.00).
16. aprīlī – Pušas pagastā (Pušas tautas namā plkst. 17.00).

Sapulču darba kārtība:

-Maltas apvienības pārvaldes budžets 2024. gadā, aktualitātes.
-Jaunas iedzīvotāju konsultatīvās padomes izveide Maltas un Feimaņu pagastā.
-Citi jautājumi.

Jautājumus var iesniegt elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Izsolē piedāvā iegādāties Zosnas muižu

zosnaa 921x654

Rēzeknes novada pašvaldība elektroniskajā izsolē piedāvā iegādāties pašvaldības nekustamo īpašumu “Zosna”, Parka ielā 6, Zosnā, Lūznavas pagastā ar kadastra numuru 7868006 0032. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 36 700,00 EUR, kas ir arī izsoles sākumcena. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2024. gada 1. aprīlī plkst. 13.00 un noslēdzas 2024. gada 2. maija plkst. 13.00. Izsolei autorizētie dalībnieki drīkst izdarīt solījumus visā izsoles norises laikā.