Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Lūznavas pagastā

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” struktūrvienība “Lūznavas pagasta pārvalde” paziņo, ka Lūznavas ciemā plānots veikt:

1) 3 (trīs) koku izciršanu uz pašvaldības valdījumā esošā zemes gabala ar kadastra numuru 78680020511 Lūznavā, Lūznavas pagastā – viens no tiem ir sešstumbru (stumbru apkārtmēri: 94; 78.5; 82; 31; 41; 69cm), otrs – trīsstumbru (stumbru apkārtmēri: 63; 63; 94cm) un trešais - sešstumbru (stumbru apkārtmēri: 126; 50; 188; 50; 51; 63cm), nozāģēšana;

2) 2 (divu) koku izciršanu uz pašvaldības valdījumā esošā zemes gabala ar kadastra numuru 78680020535 Lūznavā, Lūznavas pagastā – viens no kokiem ir divstumbru no kuriem viena stumbra apkārtmērs ir 53 cm un otra – 73 cm, otra koka apkārtmērs ir 65 cm, nozāģēšanu;

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldē (Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads), telefons 64607421, vai uz e-pastu: info@luznava.lv,  no 2022. gada 28. jūlija līdz 2022. gada 10. augustam.

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 36 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.