Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Aicinām iedzīvotājus piedalīties aptaujā

ATTELS aptaujas lidzdaliba 921x654

Lai apzinātu Rēzeknes novada un Rēzeknes valstpilsētas gan kopīgos, gan atsevišķos darbības pilnveidošanas virzienus un noskaidrotu jūsu viedokli par abu pašvaldību attīstības iespējām, tendencēm, esošajām problēmām un to iespējamiem risinājumiem, attīstības plānošanas dokumentu izstrādes ietvaros tiek organizēta iedzīvotāju aptauja.

Līdz 2021. gada 23. decembrim ikviens tiek aicināts aizpildīt aptaujas anketu, sniedzot savu vērtējumu par dzīvi Rēzeknē un Rēzeknes novadā, pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pašvaldības darbu un attīstības iespējām.

Iegūtie dati tiks izmantoti jaunizveidotā Rēzeknes novada un Rēzeknes valstspilsētas kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un kopīgas attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrādei.

Aptaujas anketu iespējams aizpildīt rakstveidā vai elektroniski.

Aptaujas anketa elektroniskā formā

Aptaujas anketas papīra formā iespējams saņemt katrā no Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvaldēm. Ja vēlaties saņemt aptaujas anketas Rēzeknes novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā vairākos eksemplāros, lūgums sazināties ar teritorijas plānotāju Ingu Krusti, zvanot 27273566. Kā arī aptaujas anketa būs pieejama Rēzeknes novada informatīvā izdevuma decembra numurā.

Aizpildītās anketas lūdzam ievietot iedzīvotāju iesniegumiem paredzētajā pastkastītē Rēzeknes valstspilsētas domē vai Rēzeknes novada pašvaldībā, vai arī ikvienā pagasta pārvaldē. Aizpildītu anketu var arī iesūtīt pa pastu uz adresēm: Rēzeknes valstspilsētas dome, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601 vai Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601.

Jūsu atbildes būs nozīmīgs ieguldījums Rēzeknes valstspilsētas un  Rēzeknes novada sekmīgā attīstībā!