Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Aicinam noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu

Paziņojums!
Rēzeknes novada pašvaldība 2010.gada 19.augustā ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.38 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”. Šie noteikumi ir saistoši visiem sadzīves atkritumu radītājiem, kā arī atkritumu apsaimniekotājiem Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā. Ikviens Rēzeknes novada nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kā arī dzīvojamo māju apsaimniekotājs ir uzskatāms par atkritumu radītāju novada teritorijā un ir atbildīgs par līgumu noslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju. (SIA "ALAAS", Rēzeknes nov., Ozolaines pag., Križevņiki, "Križevniki 2", tālr.+371 28359080).
Atkritumu radītājs veic maksu par atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātajiem tarifiem.
Lūznavas pagasta pārvalde aicina nekustamā īpašuma īpašniekus, valdītājus vai lietotājus, kā arī dzīvojamo māju apsaimniekotājus nekavējoties noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, vienojoties par atkriumu urnas tilpumu, aktritumu izvešanas biežumu utt.
Fiziskās un juridiskās personas par šo noteikumu pārkāpšanu saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Amatpersonas un institūcijas ir tiesīgas sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu par saistošo noteikumu pārkāpšanu.