Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Lūznavā - tautas deju kolektīvs !

dejukolektivsAizgājušā gada decembrī Lūznavā sāka darboties Lūznavas tautas deju kolektīvs. Tas ir izveidojies, pateicoties uzņēmīgajai Sandrai Kļaviņai, kurai radās šī ideja un tā veiksmīgi tika realizēta. Lūznavas tautas deju kolektīvā dejo gan pašu ļaudis, gan dejotāji no Rēzeknes un Maltas. Priecē tas, ka katru otrdienu pēc 18.00 Lūznavas pagasta ēkā uz mēģinājumu ierodas kupls dejotāju skaits. Tautas deju kolektīvā valda pozitīva atmosfēra un kopības sajūta. Deju kolektīva dalībnieki ir ļoti azartiski, jo mēģinājumu laikā spēj izdejot ne tikai tautas deju soļus, bet arī hip- hop ritmus. Dejotāji prot pieņemt izaicinājumus, jo, dejojot tikai nepilnu mēnesi, piedalījās tautas deju kolektīvu “Sadancī” Viļānos. Par uzdrīkstēšanos - visiem dejotājiem milzīga pateicība!

Lūznavas tautas deju kolektīva piedalīšanās ”Sadancī “nebūtu iespējama bez atbalsta, ko tam sniedza Rēzeknes novada Dricānu pagasta KN VPDK “Jumalo” vadītāja S.Bokta un tās dejotāji, Dricānu pagasta folkloras kopa, Kaunatas pagasta TN VPDK “Kaunata” vadītāja A.Silova un tās dejotāji, aizlienējot kolektīva puišiem tautas tērpus un dejai nepieciešamos plecu lakatus. Sirsnīgu paldies sakām Lūznavas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. E.Blinovam par atbalstu un tik nepieciešamajiem uzmundrinājuma vārdiem tieši pirms pirmās uzstāšanās Viļānos.

Lūznavas tautas deju kolektīva mērķis ir apgūt XVI Deju svētku Deju lieluzveduma “Māras zeme” repertuāru un veiksmīgi nostartēt skatē.

Lūznavas tautas deju kolektīva vadītāja pateicas visiem saviem dejotājiem par viņu entuziasmu, dejotprieku, uzņēmību un atbalstu!

Lūznavas tautas deju kolektīvs labprāt uzņems savā pulciņā jaunus dejotājus, lai apgūtu un popularizētu tautas deju, kuras vērtība sakņojas tautas tradīcijās.

Lūznavas TDK vadītāja I.Alika