Peldvietas

LAD

PLUDMALES UN PIKNIKA VIETAS LŪZNAVAS PAGASTĀ

Zosnas ezers:

Ar Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu, Lūznavas pagastā tika īstenotas projekta aktivitātes, lai Rāznas nacionālajā parkā Zosnas ezera piekrastes vide kļūtu vēl pievilcīgāka gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem.

Lūznavas pagastā pie Zosnas ezera ar projekta “Kultūrvēstures un dabas mantojuma – Rāznas nacionālais parks un valsts kultūras aizsardzības pieminekļa Lūznavas muižas apbūve un parks teritoriju sakārtošana, labiekārtošana un pieejamības uzlabošana” (nr. 19-01-AL15-A019.2201-000009)   starpniecību, sadarbībā ar Rēzeknes novada uzņēmums SIA “AKRON” tika pilnveidota viena no Lūznavas pagasta publiskajām  pludmalēm. Zosnas ezera krastā tika iekārtota piknika vieta: galds ar diviem soliem vienā konstrukcijā, ap kuru ir iespējams izvietoties pat līdz 20 cilvēkiem un divas atsevišķas ģērbtuves, sakārtots Zosnas ezera krasts jaukai vasaras atpūtai draugu vai ģimenes lokā. Kā arī otra piknika vieta iekārtota pretī Lūznavas muižai ar gleznainu skatu uz muižu un dīķi. Projekta aktivitātes veido Lūznavas pagasta vidi pievilcīgāku un ērtāk izmantojamu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī Lūznavas pagasta viesiem, veicina arī tūrisma aktivitāšu piesaisti un rada vēl labvēlīgāku vidi ar to saistīto tūrisma uzņēmēju darbībai.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020. gada beigām, tā attiecināmās izmaksas 29358 €, no kuriem publiskais finansējums 26422,20 €. Plašāka informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Zosna

Zosna2

Zosna3

Informāciju sagatavoja, projekta vadītāja I.Žirgule

 

Vertukšņas ezers:

Vertukšņas ezera pludmales sakārtošana

Ar Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda atbalstu, Lūznavas pagastā tika īstenotas projekta aktivitātes Vertukšņas ezera piekrastes vides infrastruktūras uzlabošanai.

Lūznavas pagastā Vertukšņas ezera ziemeļu krastā ir iekārtota publiskā peldvieta, kuru vasarā kā atpūtas vietu dabā izmanto pārsvarā Maltas un Lūznavas pagastu iedzīvotāji, kā arī pagastu viesi. Projekta “Lūznavas pagasta dabas vērtību saglabāšana, labiekārtošana un degradēto dabas teritoriju revitalizācija” vienas no aktivitāšu ietvaros Vertukšņas ezera pludmale tika aprīkota ar divām ģērbtuvēm, iekārtota ērta piknika vieta – galds ar diviem soliem un peldlaipa. Projekta aktivitātes veido Lūznavas pagasta vidi pievilcīgāku, sakārtotāku un ērtāk izmantojamu vietējiem iedzīvotājiem un viesiem.

Vertuksne2

Vertuksne3

Vertuksne5

Informāciju sagatavoja, projekta vadītāja I.Žirgule