Atpūtas zāle

06e49b5c 6bff 45f4 a2d7 13161f780329

Lūznavas Tautas nama kultūras norišu plāns 2024. gadam pieejams šeit


Mārīte Šadurska
26275765
marite.sadurska@rezeknesnovads.lv


 

Kultūras pasākumu darba plāns 2021.gadam Lūznavas pagastā

 

N.p.k.

Mēnesis

Pasākums

Atbildīgais

1.

Janvāris 09.01 

14.01.

20.01.

25.01.

30.01.

Radošās darbnīcas.  Mauči.

Tikšanās ar A.Zaķi. Monoizrāde : Reiz bija tā”

Atmiņu ugunskurs barikāžu 30.atcerei.

 Ne asakas!- zvejošanas sacensības.

Izbraukuma pasākums. Deju kolektīvu sadancis.

Zīmējumu izstāde: “No kuģa klaja”.

Sniega figūru iznāciens- attālinātaiais konkurss.

Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

2.

Februāris

02.02

01.-13.02.

10.-28.02

10.02.

24.02.

1.-20.02.

 

 

Sveču diena-smiekli un rotaļas. Radošā darbnīca-neparastās sveces.(Ledus svečturu izstāde)

Pieteikšanās uz kāzu jubilejām “...kuri tic mīlestībai”. Sveikšana individuāli.

Radošās darbnīcas bērniem. Salmu lelles izgatavošana.  Masku takas veidošana.

Nobrauciens no kalna- virtuālais konkurss.                                        

Aizgavēnis. Ziemas aizvadīšana, sportiskas aktivitātes, rotaļas, pankūkas un tēja.

  Valentīndienas ledus sirdis- virtuālais konkurss.                                                  

Senioru klubiņa 5 gadu jubilejas pasākums. Radošā darbnīca. ‘’Lins un kartons”

Putnu barotavu izgatavošana-virtuālais konkurss

 

18 Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

3.

Marts

06.03.

02.-12.03

17.-19.03.

2.-10.03

10.-15.03.

 

Teātra viesizrāde sieviešu dienā.

Leļļu izstāde zāles logos. Iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties izstādē ar savu lelli.

Pagasta saimnieču saiets.Veselīgs ēdiens manā galdā. Iedzīvotāji iesūta sava ēdiena recepti un foto. Balvas individuāli, tiem,kas piedalās.

Radošā  darbnīca. Ziedi no dažādiem materiāliem.

Izstāde ārā.

Izbraukuma pasākums- deju skate.

Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

4.

 

Aprīlis 

01.-12..04.

01.-04.04

       

18.04.

18.04

30.04.

 

Radošā darbnīca. Pavasara un Lieldienu dekori. Zaķu izstāde.

Lieldienas- virtuālais noformējumu  konkurss.

Tikšanās ar vieslektori dārznieci V. Drulli. Jaunas puķu dobes iekārtošana.

Pavasara Lielā talka

Podnieku dienas Lūznavā.

Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

5.

Maijs

04.05.

07.05.

16.05.

30.05.

 

Baltā galdauta svētki. Balto rokdarbu izstāde.

Radošā darbnīca “Dāvana māmiņai”

Ģimenes diena. Darbnīcas, sacensības.skējiens apkārt Lūznavas pagastam.

Teātra izrāde ģimenēm.

Uzdevumu takas iziešana- aktivitātes parkā.

Piedalīšanās Deju svētkos Prieļos.

Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

6.

Jūnijs

01.06.

16.-17.06.

20.06.

 

Bērnu aizsardzības diena. Tikšanās ar drošības dieneta pārstāvjiem. Velosacensības.

Līgo dekoru veidošana.

Vasaras saulgriežu  koncerts, balle.

Sakoptāko māju pagalmu īpšnieku godināšana.

Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

7.

 

Jūlijs 

15.07.

17.07.

18.07.

14.07.

 

Vasaras ziedu izstāde.

Novada dienas. Radošās darbnīcas. Izstādes. Vieskoncerts.

Mākslas pikniks Lūznavas muižā.

Piedalīšanās novada sporta dienā.

Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

8.

 

Augusts

10..08.

29.08.

22.08.

Bērnības svētki. Atrakcijas. Izrāde ar animatoriem

 Raibā bumba.Sporta svētki.Ūdensbumba

Ekskursija uz Krāslavas novadu.

Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

Svetlana Mikanova.

 

9.

 

Septembris

08.09.

19.09.

11.09.

Radošā darbnīca:Rudens ziedu paklāja veidošana.

Miķeļdiena-apjumības. Tradicionālās rotaļas, atrakcijas, izstāde. Koncerts “Rudens vezums”. Piepūšamās atrakcijas.

Tēva diena. Sacensības, konkursi.

Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

10.

 

Oktobris

 02.10

08.10.

 

Radošā darbnīca- Rudens burciņā.

Piedalīšanās senioru klubu salidojumā.

Pagasta Senioru pēcpusdiena.

Izbraukums uz kaimiņu pagasta senioru pasākumu.

Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

11.

 

Novembris             

         01.-10.11.

        11.11.

          18.11.

 

Radošā darbnīca: Svētku dekori.

Lāčplēša diena. Lāpu gājiens. Kinofilma.

Latvijas valsts proklamēšanas 103. gadadienai veltīts svinīgs pasākums. Vieskoncerts.

Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

12.

 

Decembris

01.-12.12

13.12.

15.12.

27.12.

30.12.

 

Ziemassvētku dekoru veidošana.

Ziemassvētku egles iedegšana.

Adventa koncerts.

Eglīte pagasta pirmskolas vecuma bērniem.

Vecā gada pavadīšanas balle

Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

Pasākumu norises laiks, vieta un pasākuma formāts var mainīties sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju.

 

 

Marija Gudele
Lūznavas pagasta pārvaldes
Kultūras pasākumu organizatore
marija.gudele@rezeknesnovads.lv