Maltas apvienības pārvalde Lūznavas pagastā

LŪZNAVAS PAGASTS

IMG 4954

Maltas apvienības pārvalde

Vadītājs: Edgars Blinovs, t.27870687, edgars.blinovs@malta.lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena: 10:00 - 12:00 "Lazdas", Balbiši, Ozolaines pagasts;

trešdiena: 09:00 - 11:00 Maltas apvienības pārvalde, Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts;

Pieteikties pa norādītajiem tālruņiem, kā arī zvanot uz tālr. 64621401 vai rakstot uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Vadītāja vietnieks saimnieciskajos jautājumos: Gatis Pučka t. 20221846, gatis.pucka@malta.lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena: 10:00 - 12:00 Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts;

trešdiena: 13:00 - 15:00 Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts;

Pieteikties pa norādītajiem tālruņiem, kā arī zvanot uz tālr. 64621401 vai rakstot uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Vadītāja vietnieks plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumos: Jānis Šaudiņš t. 27865465, janis.saudins@malta.lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena: 08:00 - 10:00 Parka ielā 1, Puša, Pušas pagasts;

                  13:00 - 15:00 "Pagasta māja" Feimaņi, Feimaņu pagasts;

Pieteikties pa norādītajiem tālruņiem, kā arī zvanot uz tālr. 64621401 vai rakstot uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Lietvede: Ina Tuče, t. 64607421, ina.tuce@luznava.lv

Grāmatvedis - uzskaitvedis / kasieris: Ina Kaļiņina, t. 64607422 ina.kalinina@luznava.lv

Saimniecības pārzinis: Guntis Tučs, guntis.tucs@luznava.lv 

Zemes lietu speciālists: Ingrīda Černiševa, t. 26156607 (pieņemšanas laiks trešdienās no 8.00-16.30) ingrida.cerniseva@rezeknesnovads.lv

Sociālie darbinieki: Jekaterina Bondarenko, t. 25561503, (pieņemšanas laiks trešdienās no 8.00-16.00, ceturdienās no 12.00-16.00) jekaterina.bondarenko@rezeknesnovads.lv

Anita Adejanova t. 25561503, (pieņemšanas laiks trešdienās no 8.00-16.00, ceturdienās no 12.00-16.00 ) anita.adejanova@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle: Jeļena Filimonova, t. 64631509, 29110985 (pieņemšanas laiks ceturdienās no 8.00-12.00), jelena.filimonova@rezeknesnovads.lv

Lauku attīstības konsultante: Vija Isajeva (mob.t. 26157521, e – pasts: vija.isajeva@llkc.lv .Pieņemšanas laiks: katra mēneša 2. ceturtdienā plkst.8.30 – 12.00. Pieņemšanas vieta:  Dārza iela 7a, Rēzeknē, LV-4601, tālr.: 64625255

VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Jānis Graudumnieks tel. 64603569.

Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30

 Sākot ar 2023. gada 1. martu mainās mūsu rekvizīti:

 
Maltas apvienības pārvalde
Reģistrācijas Nr. 40900027426
Juridiskā adrese: Brīvības iela 6, c.Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
Faktiskā adrese:  Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627
Banka:  AS “Swedbank”,  
Norēķinu konts Nr.LV45HABA0551046064410,
SWIFT kods: HABALV22
e-pasts: info@luznava.lv

 

Lūznavas pagasta Twitter konts.