Pulciņi

Deju kolektivs LuznavaLūznavas pagasta senioru tautas deju kolektīvs "Lūznava".
Vadītāja- Iveta Alika.
Mob.t.:26396745,
e-pasts: ivetaalika@inbox.lv,
Kolektīvs dibināts 2016.gada decembrī
Mēginājumi notiek katru otrdienu no plkst.18.00 Lūznavas pagasta zālē.

Sports

Lūznavas pagasta pārvaldes sporta pasākumu plāns 2017. gadam

Laiks

Pasākums

Vieta

Atbildīga persona

Janvāris (29.01.)

Biljarda turnīrs

AAC „Zelta zvīņa”, Lūznava

S.Mikanova,

Februāris

Sacensības zemledus makšķerēšanā

Rāznas ezers

S.Mikanova,

Ē.Gailis

Marts (10.03.)

„Dāmu novusa turnīrs”

Dambretes turnīrs

AAC „Zelta zvīņa”, Lūznava

AAC „Zelta zvīņa”, Lūznava

S.Mikanova,

S.Mikanova

Aprīlis

Orientēšanās telpās

Lūznavas muiža

S.Mikanova,

I.Balčune

Maijs (29.05.-04.06.)

„Latvijas Veselības nedēļa Lūznavā”

Lūznava

S.Mikanova,

M.Gudele

Jūnijs (29.05.-04.06.)

17.jūnijs

„Latvijas Veselības nedēļā Lūznavā”

Draudzības spēles strītbolā

Lūznava

Lūznava

S.Mikanova

S.Mikanova

14.jūlijs

22.jūlijs

Veselības taka senjoriem

Sacensības velo-foto-orientēšanās

Lūznavas parks, Lūznava

Lūznava

S.Mikanova,

M.Gudele

S.Mikanova

26.augusts

27.augusts

Ģimenes sporta svētki „Raibā bumba”

Lūznavas nūjošanas kauss „Nūjo un smaidi!”

Lūznava

Lūznavas parks, Lūznava

S.Mikanova,

S.Mikanova

Septembris

„Lielā makšķerēšana Lūznavā”

Lūznavas dīķi, Lūznava

S.Mikanova

Oktobris

Sacensības galda tenisā

Sacensības šautriņu mešanā

AAC „Zelta zvīņa”, Lūznava

AAC „Zelta zvīņa”, Lūznava

S.Mikanova

S.Mikanova

Novembris

Sacensības orientēšanās jauniešiem

Lūznavas pagasta teritorija

S.Mikanova

Decembris

(29.-30.12.)

Sacensības Zolē

„Ziemassvētku novusa turnīrs”

AAC „Zelta zvīņa”, Lūznava

AAC „Zelta zvīņa”, Lūznava

S.Mikanova

S.Mikanova,

Laiks* Pasākums Vieta Atbildīga persona

*katru mēnesī

Otrdienas, Ceturtdienas

Nūjošanas nodarbības grupā un individuāli Lūznavas parkā Nūjošanas instruktore S.Mikanova

Trešdienas,

Svētdienas

Zumba/fitness nodarbības sievietēm AAC „Zelta zvīņa”, Lūznava S.Mikanova
Otrdienas, Ceturtdienas, Svētdienas Aktīvās atpūtas nodarbības (novuss/biljards/šahs) AAC „Zelta zvīņa”, Lūznava S.Mikanova

Lūznavas muiža

Luznavas muiza smallLūznavas muižas pārvaldniece: Iveta Balčūne
Tālr.: +371 29390701
E-pasts: iveta.balcune@rezeknesnovads.lv,
             muiza@luznava.lv
Adrese: Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads

 

 

Atpūtas zāle

Nr.

p.k.

Mēnesis                                     Pasākums                            Datums
1. Janvāris

Radošās darbnīcas. Adīšana, tamborēšana

Vecais jaunais gads. Aktīvās atpūtas pēcpusdiena. Izbraukums uz Maltu (Žanri)

Ne asakas!- zvejošanas sacensības.

06.01.

13.01.

28.01.

2. Februāris

Sveču diena.

Izbraukuma pasākums uz “Kaudzēm smieklu” uz Silmalu.

Aizgavēnis

C

18.02114.0281888888.02ien1111scccc

3.

Marts

Sirdī pavasars! Koncerts/ teātris

Radošās darbnīcas.

Pagasta saimnieču saiets.

10.03.

03.03.

17.03.

4.

Aprīlis

Lieldienas.

 Fotoorientēšanās sacensības  Lūznavā.

16.04.

22.04.

5. Maijs

 Baltā galdauta svētki.

Mātes dienai veltīts koncerts. Stoļerovas bērni.

Tikšanās ar I.Laizāni-lauku sievietes stiprie vārdi.

 04.05.

14.05.

14.05.

6.

Jūnijs

Bērnu aizsardzības diena. Ūdens bumba.

Radošās darbnīcas (siera siešana)

Līgo dekoru veidošana

Līgo nakts balle.

 01.06.

19.06.-22.06.

19.06.-22.06.

23.06.

7.

Jūlijs

Piedalīšanās dāmu olimpiādē. Verēmos.

Zvejnieku diena Lūznavā.

Bērnības svētki

Piedalīšanās novada dienā

Vasaras ziedu izstāde.

Vasara ziedu plaukumā- koncerts ar kaimiņu pašdarbniekiem.

01.07.

15.07.

03.-09.07.

29.07.

8.

Augusts

Izbraukums uz grāmatu svētkiem Viļānos.

Ekskursija uz Ludzas novadu.

Ratnieku ciemata svētki

07.-11.08.

26.aug.

9.

Septembris

Radošā darbnīca: Rudens ziedu paklāja veidošana.

Miķeļdiena-apjumības.

25.-30.09.

30.09.

10.

Oktobris

Piedalīšanās senioru klubu salidojumā Ozolainē.

Senioru pēcpusdiena.

Izbraukums uz Rāznas NP pasākumu

 06.10.

12.10.

11. Novembris

Lāčplēša diena

Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums.

Vieskoncerts ar  Dricānu dominanti.

11.11.

18.11.

12. Decembris

Ziemassvētku egles iedegšana

Eglīte pagasta bērniem

Radošā darbnīca: Egle pašu rokām

Vecā gada pavadīšanas balle

13.12.

29.12.

18.-20.12.

30.12.