Sports

Lūznavas pagasta pārvaldes sporta pasākumu plāns 2017. gadam

Laiks

Pasākums

Vieta

Atbildīga persona

Janvāris (29.01.)

Biljarda turnīrs

AAC „Zelta zvīņa”, Lūznava

S.Mikanova,

Februāris

Sacensības zemledus makšķerēšanā

Rāznas ezers

S.Mikanova,

Ē.Gailis

Marts (10.03.)

„Dāmu novusa turnīrs”

Dambretes turnīrs

AAC „Zelta zvīņa”, Lūznava

AAC „Zelta zvīņa”, Lūznava

S.Mikanova,

S.Mikanova

Aprīlis

Orientēšanās telpās

Lūznavas muiža

S.Mikanova,

I.Balčune

Maijs (29.05.-04.06.)

„Latvijas Veselības nedēļa Lūznavā”

Lūznava

S.Mikanova,

M.Gudele

Jūnijs (29.05.-04.06.)

17.jūnijs

„Latvijas Veselības nedēļā Lūznavā”

Draudzības spēles strītbolā

Lūznava

Lūznava

S.Mikanova

S.Mikanova

14.jūlijs

22.jūlijs

Veselības taka senjoriem

Sacensības velo-foto-orientēšanās

Lūznavas parks, Lūznava

Lūznava

S.Mikanova,

M.Gudele

S.Mikanova

26.augusts

27.augusts

Ģimenes sporta svētki „Raibā bumba”

Lūznavas nūjošanas kauss „Nūjo un smaidi!”

Lūznava

Lūznavas parks, Lūznava

S.Mikanova,

S.Mikanova

Septembris

„Lielā makšķerēšana Lūznavā”

Lūznavas dīķi, Lūznava

S.Mikanova

Oktobris

Sacensības galda tenisā

Sacensības šautriņu mešanā

AAC „Zelta zvīņa”, Lūznava

AAC „Zelta zvīņa”, Lūznava

S.Mikanova

S.Mikanova

Novembris

Sacensības orientēšanās jauniešiem

Lūznavas pagasta teritorija

S.Mikanova

Decembris

(29.-30.12.)

Sacensības Zolē

„Ziemassvētku novusa turnīrs”

AAC „Zelta zvīņa”, Lūznava

AAC „Zelta zvīņa”, Lūznava

S.Mikanova

S.Mikanova,

Laiks* Pasākums Vieta Atbildīga persona

*katru mēnesī

Otrdienas, Ceturtdienas

Nūjošanas nodarbības grupā un individuāli Lūznavas parkā Nūjošanas instruktore S.Mikanova

Trešdienas,

Svētdienas

Zumba/fitness nodarbības sievietēm AAC „Zelta zvīņa”, Lūznava S.Mikanova
Otrdienas, Ceturtdienas, Svētdienas Aktīvās atpūtas nodarbības (novuss/biljards/šahs) AAC „Zelta zvīņa”, Lūznava S.Mikanova