Pagasta pārvalde

LŪZNAVAS PAGASTA PĀRVALDE

IMG 4954

Luznava pagasta prvaldes vadītājs: Vladimirs Špeļs, t. 64607420, m.t.28374275
Lietvede: Jautrīte Mežule, t. 64607421
Galvenā grāmatvede: Ina Kaļiņina, t. 64607422

Grāmatvede: Lidija Bernāne t. 64607422
Zemes lietu speciālists: Arnolds Taranda (pieņemšanas laiks trešdienās no 8.00-16.30)
Lauku attīstības konsultante: Vija Isajeva (mob.t. 26157521, e – pasts: vija.isajeva@llkc.lv. Pieņemšanas laiks: katra mēneša 2. ceturtdienā plkst.8.30 – 12.00. Pieņemšanas vieta:  Dārza iela 7a, Rēzeknē, LV-4601, tālr.: 64625255
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Imants Mežors, tel. 64603569, pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena no plkst. 10:50 līdz 11.50.

Adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes novads, LV - 4627
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@luznava.lv
Fakss: 64607423


Pagasta pārvaldes nolikums, rekvizīti un citi dokumenti.
Pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis.
Lūznavas pagasta Twitter konts.